Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide İstatistiğe Giriş I
Kod: PSY 221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, giriş düzeyinde betimsel istatistiğin ve olasılık dağılımlarının öğretilmesi
İçerik: Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7