Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Ders Adı: Psikopatolojiye Giriş
Kod: PSY 301
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu ders öğrencilere klinik psikoloji alanını, anormal ve sapkın davranışı tanıtmayı amaçlar.
İçerik: Psikopatoloji ve psikoterapi kuramları; klinik değerlendirme yöntemleri; yaygın psikopatoloji türleri, örn.: duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, cinsel bozukluklar gibi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8