Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Ders Adı: Öğrenme Psikolojisi
Kod: PSY 308
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Öğrencileri öğrenme olguları, deneysel bulguları ve açıklamaları ile tanıştırmak. Bu literatür bilgisi, öğrencilerin öğrenmenin bireyin psikolojik işleyişindeki öneminin anlaşılmasını değerlendirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, bir sonraki dönemde işlenecek Bilişle ilgili Konuların anlaşılmasının da temelini oluşturacaktır.
İçerik: Pavlovyan koşullanma, edimsel koşullanma, itici koşullanması, kısmi pekiştireç ve klasik-edimsel koşullanma etkileşimleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8