Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Psikolojisine Giriş
Kod: PSY 313
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri endüstri ve örgüt psikolojisinin temel kavramlarına aşina hale getirmek, iş yerinde psikoloğun görevini anlamasını sağlamak, genel psikolojik ilke ve bilgilerin genel olarak işle ilgili konularla nasıl ilişkili olduğunu anlamasını sağlamaktır.
İçerik: Örgüt teorisi ve davranış, karar verme, iş tutumları ve motivasyon, iş dizaynı, grup dinamikleri, liderlik ve örgüt kültürü, ödüllendirme sistemleri, motivasyon ve memnuniye
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5