Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Ders Adı: Kişilik Psikolojisi
Kod: PSY 401
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY301, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu ders, öğrencilerin, herbir kişilik kuramının temel kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile ilişkilerini, her bir kuramın ampirik dayanaklarını, temel değer sistemlerini ve kısıtlılıklarını öğrenmelerini sağlar. Her bir kuramın temel uygulama alanları da ayrıca ele alınır ve tartışılır.
İçerik: Test edilebilirlik, reddedilebilirlik ve idiografik/nomotetik boyutlar, psikanaliz, analitik psikoloji, ego psikolojisi, varoluşçu psikoloji, nesne ilişkileri kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7