Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Ders Adı: Politik Psikoloji
Kod: PSY 328
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı politik psikolojiyi tanıtmak ve kişilik, sosyal biliş, sosyal kimlik, duygular, tutumlar, medyanın rolü, ırk psikolojisi,etnik çatışma, politik liderlik,terör ve çatışma çözümü gibi konuların politik psikoloji persektifinde ele alınmasıdır.
İçerik: Politik psikolojiye giriş, kişilik, liderler, oy kullanma, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terör, uluslararası güvenlik ve çatışma
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5