Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide İstatistiğe Giriş II
Kod: PSY 222
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, giriş düzeyinde parametrik ve parametrik olmayan hipotez testlerinin öğretilmesi
İçerik: Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7