Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Ders Adı: Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi
Kod: PSY 202
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 201
Amaç: Öğrencilere klasik ve çağdaş sosyal psikolojideki çeşitli araştırma ve kuramları tanıtmak, öğrencilerin sosyal psikoloji kuramlarını ve görgül araştırmalarını değerlendirme konusunda entellektüel becerilerini geliştirmek
İçerik: Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, yardım etme, kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6