Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Psikolojisi
Kod: PSY 309
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı öğrencilere temel konular, teoriler ve ölçüm metotları gibi örgüt psikolojisinin popüler konularını tanıtmaktır.
İçerik: Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve grup etkililiği
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5