Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Ders Adı: Bilişsel Psikoloji II
Kod: PSY 312
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 311
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin edindikleri bilişsel psikoloji kavramlarıyla ilgili bilgilerin uygulamalarını, Çalışma belleği, Otobiyografik hafıza, Açık ve örtük hafıza, bellek yanılsamaları ve metabiliş gibi konuları öğretmek
İçerik: Çalışma hafızası, otobiyografik hafıza, örtük ve açık hafıza, bellek yanılsamaları, üstbiliş
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5