Liderlik: Teori ve Pratik (PSY 316) Ders Detayları

Ders Adı: Liderlik: Teori ve Pratik
Kod: PSY 316
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu derste öğrenciler liderliğe değişik yaklaşımları ve değişik durumlardaki liderlikleri edindikleri kuramsal bilgiler çerçevesinde analiz edebilmeyi öğreneceklerdir.
İçerik: Liderlik Kavramı, liderlik kavramı ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, dönüşümsel liderlik, takım liderliği, kadın ve liderlik, siyasi liderlik
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5