Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Ders Adı: Zeka Testleri
Kod: PSY 320
Ön Koşul Ders(ler)i: Dersi veren öğretim görevlisinin onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere süpervizyon altında çocuklara zeka, gelişim ve görsel algı testlerinin uygulanmasını, değerlendirmesini ve raporlamasını öğretmektir.
İçerik: Test uygulama, puanlama, yorumlama, rapor yazma, WISC-R, BG, AGTE
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5