İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

Ders Adı: İş Analizi
Kod: PSY 321
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı, öğrencilere iş analizindeki temel kavramlar ve iş analizinin diğer insan kaynakları uygulamaları içindeki önemli konusunda aşinalık kazandırmak ve kuramsal bilgilerini uygulamaya dönüştürmesini sağlamaktır
İçerik: İşin doğası, iş analizi yöntermleri ve yaklaşımlarının uygulamaları, güncel iş analizi yöntem ve yaklaşımları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5