İş Performansı ve Değerlendirme (PSY 322) Ders Detayları

Ders Adı: İş Performansı ve Değerlendirme
Kod: PSY 322
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı öğrencilere performans değerlendirme, performans değerlendirmeye etkiler, performans değerlendirmenin amaçları ve performans puanlarının kullanımını tanıtmaktır.
İçerik: Çevresel ve kurumsal etkiler, performans değerlendirmenin amaçları, performansla ilgili bilgi edinme, performans standartları, yargıları değerlendirme süreçleri, hata ve doğruluk ölçümleri
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5