Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Ders Adı: Bilişsel Psikolojide Seçme Konular
Kod: PSY 323
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 311
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin bilişsel psikolojinin seçme konularının deneysel sonuçları ve açıklamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
İçerik: Düşünme, karar verme, problem çözme, biliş, duygu ve hafıza, düşünme ve dil
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5