Klinik Görüşmenin Temelleri (PSY 325) Ders Detayları

Ders Adı: Klinik Görüşmenin Temelleri
Kod: PSY 325
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere, bir öykü alma görüşmesi yapmaya ilişkin temel kuramsal ve pratik bilgiler ile kişisel deneyim sağlamaktır.
İçerik: Terapi ilişkisi, terapistin kişisel farkındalığı, görüşme etiği, etkili dinleme ve cevap verme, değerlendirme görüşmesi yapma
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5