Kültür ve Sosyal Davranış (PSY 327) Ders Detayları

Ders Adı: Kültür ve Sosyal Davranış
Kod: PSY 327
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY202
Amaç: Öğrencilerin, kültürün psikolojik süreçleri nasıl biçimlendirdiği hakkında bilgi edinmesi beklenmektedir
İçerik: Kültürün tanımları, kültürlerarası araştırma yöntemleri, kültürün sosyal algıyı, sosyal bilişi, kişilerarası ilişkileri, motivasyonu, benliği ve çeşitli bağlamlardaki sosyal davranışları nasıl şekilllendirdiği
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5