Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
Kod: PSY 408
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Öğrencileri E/Ö psikolojisinin bazı popüler konularının temel kavram, kuram ve ölçme yöntemlerine aşina hale getirmek, bu kavramların kurumlar için önemini anlamasını sağlamak ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri anlamasını sağlamak.
İçerik: Kurumsal bağlılık, bağlılık hedefleri, iş memnuniyeti, kurumsal adalet, kurumsal iletişim ve suistimalci süpervizör
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5