Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları

Ders Adı: Motivasyon ve Sosyal Davranış
Kod: PSY 413
Ön Koşul Ders(ler)i: Okutmanın onayı
Amaç: Bu derste öğrenciler motivasyonun kuramsal ve görgül yönleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik: Motivasyonun tanımları, metaforları ve ölçümü, motivasyon kuramları ile benlik ve motivasyon
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5