Benlik Psikolojisi (PSY 415) Ders Detayları

Ders Adı: Benlik Psikolojisi
Kod: PSY 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin benlik ile ilişkili kuramsal ve görgül literatürle tanışması.
İçerik: Benliğin doğası, benlik bilgisi edinmede kaynaklar ve bilişsel süreçler, benlik gelişimi, davranışsal benlik düzenleme, benlik sunumu, benlik saygısı ve benlikle ilişkili fenomenlerde kültürel değişkenlikler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5