Tutum ve Tutum Değişimi (PSY 331) Ders Detayları

Ders Adı: Tutum ve Tutum Değişimi
Kod: PSY 331
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY201
Amaç: Bu derste öğrenciler tutum oluşumu, tutum değişimi ve ikna süreçleri hakkında kuramsal ve görgül bilgi edineceklerdir.
İçerik: Tutumun tanımı, özellikleri ve işlevleri, tutum ölçümü, tutum oluşumu, tutum değişimi, iknaya açık olma ve direnme ve tutum-davranış ilişkileri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5