Sosyal Psikolojide Seçme Konular (PSY 411) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Psikolojide Seçme Konular
Kod: PSY 411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri beşeri değerler hakkındaki çeşitli kuramlar ve araştırmalarla tanıştırmayı, tutumların ve davranışların beşeri değerlerle ne şekilde ilişkili olduğu hakkında kavrayış geliştirmek ve insan deneyimlerini değer sistemleri çerçevesinde analiz etmeye yönelik entelektüel beceriler geliştirmek.
İçerik: Bu ders, sosyal psikolojide spesifik kuramsal ve uygulamalı başlıklar hakkında tarihi ve güncel literatüre giriş yapmak için tasarlanmıştır. Dönem için seçilmiş başlık hakkında formel bilgi edinmenin yanısıra, öğrencilerin bir dönem projesi geliştirmesi ve yapması gerekmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8