Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Ders Adı: Psikofarmakolojiye Giriş
Kod: PSY 421
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301, PSY 315, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı bilimsel literatürdeki temel referanslara dayanarak öğrencileri psikoaktif maddeler hakkında ve klinik ortamda karşılaşmaları muhtemel psikofarmakolojinin kritik yönleri hakkında bilgilendirmektir.
İçerik: Psikoaktif ilaçların özellikleri, sinir sistemindeki çalışma prensipleri, beyin ve davranış üzerindeki etkileri, psikofarmakolojik ilaçlar, temel sınıflandırması, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkileri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5