Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojinin Felsefi Temelleri
Kod: PSY 112
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 101
Amaç: Bu ders giriş düzeyinde psikoloji tarihi ve psikolojinin bir bilim olarak doğuşunun temellerini, Eski Yunan filozofları, empirisizm, rasyonalizm ve bilim felsefesi gibi temel konularını öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Zihin-beden problemi, bilim felsefesi, Antik Yunan filozofları, empirisizm, rasyonalizm
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7