Krize Müdahale Teknikleri (PSY 418) Ders Detayları

Ders Adı: Krize Müdahale Teknikleri
Kod: PSY 418
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301 Introduction to Psychopathology, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı, klinik krize müdahale tekniklerini ve krize müdahale için gerekli olan temel teori, strateji ve becerileri kazandırmaktır
İçerik: Krizi değerlendirme ve krize yaklaşım modelleri, kuramsal ve etik yönden kriz, psikolojik travmalar; örneğin travma sonrası stres bozukluğu, afet psikolojisi, doğal afetler ve şiddet
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8