Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
Kod: PSY 213
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrenciler temel bilimsel kavramlar ve araştırma tekniği terminolojisi hakkında bilgi edinecek ve bir araştırma önerisi hazırlayacaklardır
İçerik: Psikoloji araştırmalarında yer alan kavramlar, kuram-araştırma ilişkisi, hipotez oluşturma ve test etme, araştırma etiği ile çeşitli korelasyonel araştırma yöntemleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7