Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Ders Adı: Gelişim Psikolojisi
Kod: PSY 203
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 102 Psikolojiye Giriş II
Amaç: Psikolojinin bir alt alanı olarak gelişim psikolojisi tanıtılmakta ve doğum öncesi dönemden okul çağına kadar insan gelişimi araştırılmaktadır.
İçerik: Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6