Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
Kod: PSY 214
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY213
Amaç: Bu derste öğrenciler psikolojide deney yapma hakkında bilgi edinecek, PSY213 dersinde önerdikleri araştırmayı yaparak sonuçlarını rapor edeceklerdir.
İçerik: İyi deneylerin temel ilkeleri, gruplararası ve grup içi deneyler, bu tür deneylerdeki sorunlarla nasıl başaçıkılabileceği, çarpansal deneylerin tasarımı ve yorumlanması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7