Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (PSY 318) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar
Kod: PSY 318
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 222
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojideki istatistiksel uygulamaları ve her bir analizin kuramsal yönlerini öğretmektir.
İçerik: SPSS’in ana menüsünü tanıma, verilerle işlem yapma, değişken yaratma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare ve güvenirlik analizleri uygulamaları
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5