Stres Yönetimi (PSY 324) Ders Detayları

Ders Adı: Stres Yönetimi
Kod: PSY 324
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin; bilimsel literatürde yer stres kuramı ve uygulamalarını içeren çalışmaları incelemelerini, stresin klinik çalışmaları ile ilgili araştırmaları eleştirel olarak bakabilmelerini, stres yönetimi tekniklerini uygulama ve stres yönetimi planı yapabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Stres literatürü, Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımı ile stres yönetiminin temelleri, uygulama teknikleri
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5