Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (PSY 326) Ders Detayları

Ders Adı: Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri
Kod: PSY 326
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Öğrencilere iş yaşamında toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak ve öğrencilerin kurumlarda toplumsal cinsiyetin etkileri konusunda bir kavrayışa sahip olmalarını sağlamak
İçerik: Kurumlarda kadınlar ve erkekler, iş yerinde kadınların ve erkeklerin yaşantılarını anlamak, kalıpyargılar, işte güç ve ilişkiler, işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadınlar ve erkekler için kariyer
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5