Tutum Ölçümü (PSY 332) Ders Detayları

Ders Adı: Tutum Ölçümü
Kod: PSY 332
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY318, PSY331
Amaç: Öğrencilerin farklı tutum ölçümlerini, tutum ölçeğinin nasıl geliştirileceğini, ölçek geliştirme verisini nasıl analiz edip raporlayacaklarını öğrenmeleri beklenmektedir
İçerik: Doğrudan ve dolaylı ölçüm teknikleri, farklı tutum ölçeği türleri, madde havuzu geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliklerini değerlendirme, madde analizi yapma ve tutum ölçeği geliştirme ve geçerlemede faktör analizi kullanımı
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8