Çok Değişkenli İstatistik (PSY 403) Ders Detayları

Ders Adı: Çok Değişkenli İstatistik
Kod: PSY 403
Ön Koşul Ders(ler)i: COMPE 103, COMPE 104, PSY 221, PSY 222, PSY 318, Ders sorumlusunun onayı
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojideki çok değişkenli istatistiksel uygulamaları ve her bir analizin kuramsal yönlerini öğretmektir.
İçerik: SPSS’te tek değişkenli ve çok değişkenli varyans ve kovaryans analizleri, çoklu regresyon ve faktör analizi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8