Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları

Ders Adı: Psikolojide Alan Çalışması
Kod: PSY 404
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301 Psikopatolojiye Giriş , Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin psikoloji uygulamalarında gerekli olan temel beceri ve bilgileri edinebilmeleridir.
İçerik: Öğrenciler alan çalışması yapabilecekleri, önceden Psikoloji Bölümü tarafından onaylanmış bir kurumda 140 saatlik çalışma yapmaktadırlar. Öğrenciler aynı zamanda derslere ve tartışmalara katılmaktadırlar. Tüm öğrenciler, derste tarışılmak üzere bir konu/vak’a yı hazırlayarak ders gelmektedirler ve derslerde her öğrenci tarafından hazırlanan vak’a lar tartışılmaktadır
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8