Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları

Ders Adı: Psikoterapide güncel yaklaşımlar
Kod: PSY 405
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı, bilişsel davranışçı, gelişimsel ya da çok kültürlü terapiler gibi güncel psikoterapi yaklaşımlarını öğretmektir. Teorik çerçevenin yanısıra, vak’a çalışmaları da tanıtılmaktadır.
İçerik: Güncel psikoterapi yaklaşımları,teorik çerçeve, vak'a çalışmaları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5