Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I (PSY 406) Ders Detayları

Ders Adı: Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I
Kod: PSY 406
Ön Koşul Ders(ler)i: Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin özgün bir araştırmayı, bağımsız olarak tasarlama, veri toplama ve analiz etme süreçleri ile gerçekleştirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Bu derste öğrenci özgün bir araştırma sorusu belirleyecek, bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayacak ve analiz edecektir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8