Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim (PSY 409) Ders Detayları

Ders Adı: Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim
Kod: PSY 409
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı kurumun çalışanlar, onların var olan ve geliştirilmesi gereken bilgi ve becerileri, kurumsal personel politikaları ve işyerlerinde insan kaynaklarının etkili kullanımı gibi konuları değerlendirmektir.
İçerik: Çalışan eğitimi ve eelişimine giriş, stratejik eğitim, ihtiyaç değerlendirme, eğitim değerlendirme, çalışan gelişimi, kariyerler ve kariyer yönetimi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5