Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 410) Ders Detayları

Ders Adı: Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Kod: PSY 410
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim elemanının onayı
Amaç: Ders, yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, uygulamalı gelişimsel psikoloji konularına değinmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Uygulamalı gelişim psikolojisi alanı kapsamında derinlemesine ele alınan doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, ergenlik,yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişime ilişkin kuramsal ve pratik konular
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5