Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Ders Adı: Personel Seçimi ve Testler
Kod: PSY 412
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı öğrencilere personel seçimi ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, problemleri, yöntemleri ve kullanımı tanıtmaktır.
İçerik: Örgütlerde üyelik kararları, seçim sorununun analizi, yordayıcı hipotez geliştirme, performansın iki değişkenli tahmini, testlerle ve envanterlerle değerlendirme
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5