Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Ders Adı: Kişilik Değerlendirmesi
Kod: PSY 417
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301, Öğretim Elemanının Onayı
Amaç: Bu ders kişilik değerlendirmesinin kavram ve uygulamalarını tanıtır. Kişilik değerlendirmesi için teorik temel oluşturulması ve test uygulama, puanlama ve sonuçlarını yorumlama gibi kişilik değerlendirme becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.
İçerik: Değerlendirme etiği, klinik uygulamalarda kullanılan değerlendirme araçları, MMPI uygulama, puanlama ve yorumlama, projektif yöntemler, Beier Cümle Tamamlama Testi ve değerlendirme raporu
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5