Klinik Psikolojide Seçme Konular (PSY 420) Ders Detayları

Ders Adı: Klinik Psikolojide Seçme Konular
Kod: PSY 420
Ön Koşul Ders(ler)i: PSY 301, Dersi veren öğretim elemanının onayı
Amaç: Klinik psikolojide seçilen deneysel, pratik ve teorik konuları derinlemesine analiz etmek. “Mavi At Kafe”* aracılığıyla şizofreniyi anlamak. Dersin özellikli amaçları: •Psikiyatri kliniği dışındaki bir ortamda şizofreni hastaları ve aileleriyle birlikte yaşamak ve günlük rutinlerini gözlemlemek •Şizofreni hastalarının iç dünyalarını anlamak •Şizofreni hastaları ve ailelerinin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları anlamak •Şizofreni hastalığının semptomlarını ve belirtilerini anlamak •Şizofreni tedavisindeki temel öğeleri öğrenmek •Şizofreni rehabilitasyonundaki temel öğeleri öğrenmek •Şizofreniden kaynaklan damgalama ve ayrımcılığı öğrenme ve damgalamaya karşı programları öğrenme *: Mavi At Kafe, Ankara’daki Türkiye Şizofreni Dernekleri Federasyonu tarafından 5 Haziran 2009 tarihinde kurulmuştur. Mavi At Kafe’nin temel amacı şizofreni hastalarına çalışma fırsatı sağlayarak özsaygılarını, işlevselliklerini, hayat kalitelerini arttırmak ve toplumun bir parçası olma yolundaki hedeflerine katkıda bulunmaktır. Mavi At Kafe’nin ikincil hedefi toplumu oluşturan bireylerin şizofreni hastalarına karşı olumsuz önyargı ve tutumlarını, şizofreni hastalarından hizmet alarak ve onlarla sosyal temas kurma yoluyla değiştirmektir.
İçerik: Şizofreni, şizofreni hastalarının aileleri ile saha araştırması, biliş-duygu araştırmaları, sağlık psikolojisinin saha uygulamaları ve toplum temelli ruh sağlığı
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8