Psikoloji Bölümü Lisans Müfredatı (2016-2017 itibariyle)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 101 Psikolojiye Giriş I
4
0
4
10.5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
MATH101 Matematiksel Analiz
3
0
3
5
PR119 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
Toplam
19
0
19
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 102 Psikolojiye Giriş II
4
0
4
10.5
PSY 111 Psikolojide Etik
2
0
2
4
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
3
ENG 102 Akademik İngilizce II
4
0
4
3.5
HIST 221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
Toplam
19
2
21
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 201 Sosyal Psikolojiye Giriş
3
0
3
7
PSY 203 Gelişim Psikolojisi
3
0
3
6
PSY 213 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
3
2
4
7
PSY 221 Psikolojide İstatistiğe Giriş I
3
2
4
7
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
Toplam
15
4
17
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 202 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi
3
0
3
6
PSY 204 Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi
3
0
3
7
PSY 214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
3
2
4
7
PSY 222 Psikolojide İstatistiğe Giriş II
3
2
4
7
ENG 202 Sunum Becerileri
3
0
3
3
Toplam
15
4
17
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 301 Psikopatolojiye Giriş
3
0
3
8
PSY 305 Duyum ve Algı I
3
0
3
8
PSY 315 Davranışın Fizyolojik Temelleri
3
0
3
7
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
ENG301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
Toplam
15
0
15
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 304 Psikolojik Testler
3
0
3
6
PSY 306 Duyum ve Algı II
3
0
3
8
PSY 308 Öğrenme Psikolojisi
3
0
3
8
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
ENG302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
Toplam
15
0
15
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 401 Kişilik Psikolojisi
3
0
3
7
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Toplam
14
4
16
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 402 Klinik Psikoloji
3
0
3
7
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
2
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Toplam
14
4
16
30


Müfredat Toplamı
136
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 303 Deneysel Desen
2
2
3
5
PSY 309 Örgüt Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 311 Bilişsel Psikoloji I
4
0
4
8
PSY 312 Bilişsel Psikoloji II
3
0
3
5
PSY 313 Örgüt Psikolojisine Giriş
3
0
3
5
PSY 314 Karar Verme Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 316 Liderlik: Teori ve Pratik
3
0
3
5
PSY 318 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar
2
2
3
5
PSY 319 Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji
3
0
3
5
PSY 320 Zeka Testleri
2
2
3
5
PSY 321 İş Analizi
2
2
3
5
PSY 322 İş Performansı ve Değerlendirme
3
0
3
5
PSY 323 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 324 Stres Yönetimi
3
0
3
5
PSY 325 Klinik Görüşmenin Temelleri
3
0
3
5
PSY 326 Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri
3
0
3
5
PSY 327 Kültür ve Sosyal Davranış
3
0
3
5
PSY 328 Politik Psikoloji
3
0
3
5
PSY 331 Tutum ve Tutum Değişimi
3
0
3
5
PSY 332 Tutum Ölçümü
3
2
4
8
PSY 403 Çok Değişkenli İstatistik
3
2
4
8
PSY 404 Psikolojide Alan Çalışması
2
4
4
8
PSY 405 Psikoterapide güncel yaklaşımlar
3
0
3
5
PSY 406 Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I
3
2
4
8
PSY 407 Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II
3
2
4
8
PSY 408 Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 409 Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim
3
0
3
5
PSY 410 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 411 Sosyal Psikolojide Seçme Konular
3
2
4
8
PSY 412 Personel Seçimi ve Testler
3
0
3
5
PSY 413 Motivasyon ve Sosyal Davranış
3
0
3
5
PSY 415 Benlik Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 416 Niteliksel Araştırma Yöntemleri
3
2
4
8
PSY 417 Kişilik Değerlendirmesi
3
0
3
5
PSY 418 Krize Müdahale Teknikleri
3
2
4
8
PSY 419 Sağlık Psikolojisi
3
2
4
8
PSY 420 Klinik Psikolojide Seçme Konular
3
2
4
8
PSY 421 Psikofarmakolojiye Giriş
3
0
3
5

 

Bölümümüzde 2016-2017 akademik yılı itibariyle bu müfredat uygulanmaktadır. 

***Alan seçmeli (A) şeklinde belirtilen dersler, AKTS değeri 5 olan derslerdir. Alan seçmeli (B) olarak belirtilen dersler ise AKTS değeri 8 olan derslerdir. 

As of the 2016-2017 academic year, this curriculum is being implemented in our department.

*** Departmental elective (A) courses are courses with 5 ECTS while departmental elective courses (B) are courses with 8 ECTS.