Psikoloji Bölümü Lisans Müfredatı (2016-2017 öncesi)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 101 Psikolojiye Giriş I
4
0
4
10.5
CMPE103 Bilgisayara Giriş
1
2
3
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
MATH101 Matematiksel Analiz
3
0
3
5
SOC101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
17
2
19
29

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 102 Psikolojiye Giriş II
4
0
4
10.5
PSY 112 Psikolojinin Felsefi Temelleri
3
0
3
7
CMPE104 Bilgisayarlar ve Bilgi Sistemleri
1
2
3
3
ENG 102 Akademik İngilizce II
4
0
4
3.5
MATH106 İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Matematik
3
0
3
5
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
17
2
19
31

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 201 Sosyal Psikolojiye Giriş
3
0
3
7
PSY 203 Gelişim Psikolojisi
3
0
3
6
PSY 213 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
3
2
4
7
PSY 221 Psikolojide İstatistiğe Giriş I
3
2
4
7
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
Toplam
20
4
22
36

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 202 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi
3
0
3
6
PSY 204 Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi
3
0
3
7
PSY 214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
3
2
4
7
PSY 222 Psikolojide İstatistiğe Giriş II
3
2
4
7
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
Toplam
17
4
19
32

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 301 Psikopatolojiye Giriş
3
0
3
8
PSY 303 Deneysel Desen
2
2
3
5
PSY 305 Duyum ve Algı I
3
0
3
8
PSY 313 Örgüt Psikolojisine Giriş
3
0
3
5
PSY 315 Davranışın Fizyolojik Temelleri
3
0
3
7
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Toplam
17
2
18
37

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 304 Psikolojik Testler
3
0
3
6
PSY 306 Duyum ve Algı II
3
0
3
8
PSY 308 Öğrenme Psikolojisi
3
0
3
8
PSY 318 Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar
2
2
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Toplam
17
2
18
37

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 401 Kişilik Psikolojisi
3
0
3
7
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Toplam
15
2
16
29

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 402 Klinik Psikoloji
3
0
3
7
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
ORY 400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
0
0
0
1
Alan Seçmeli (B)
3
2
4
8
Toplam
15
2
16
30


Müfredat Toplamı
147
261

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PSY 309 Örgüt Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 311 Bilişsel Psikoloji I
4
0
4
8
PSY 312 Bilişsel Psikoloji II
3
0
3
5
PSY 314 Karar Verme Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 316 Liderlik: Teori ve Pratik
3
0
3
5
PSY 319 Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji
3
0
3
5
PSY 320 Zeka Testleri
2
2
3
5
PSY 321 İş Analizi
2
2
3
5
PSY 322 İş Performansı ve Değerlendirme
3
0
3
5
PSY 323 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 324 Stres Yönetimi
3
0
3
5
PSY 325 Klinik Görüşmenin Temelleri
3
0
3
5
PSY 326 Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri
3
0
3
5
PSY 327 Kültür ve Sosyal Davranış
3
0
3
5
PSY 328 Politik Psikoloji
3
0
3
5
PSY 331 Tutum ve Tutum Değişimi
3
0
3
5
PSY 332 Tutum Ölçümü
3
2
4
8
PSY 403 Çok Değişkenli İstatistik
3
2
4
8
PSY 404 Psikolojide Alan Çalışması
2
4
4
8
PSY 405 Psikoterapide güncel yaklaşımlar
3
0
3
5
PSY 406 Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I
3
2
4
8
PSY 407 Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II
3
2
4
8
PSY 408 Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 409 Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim
3
0
3
5
PSY 410 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
3
0
3
5
PSY 411 Sosyal Psikolojide Seçme Konular
3
2
4
8
PSY 412 Personel Seçimi ve Testler
3
0
3
5
PSY 413 Motivasyon ve Sosyal Davranış
3
0
3
5
PSY 415 Benlik Psikolojisi
3
0
3
5
PSY 416 Niteliksel Araştırma Yöntemleri
3
2
4
8
PSY 417 Kişilik Değerlendirmesi
3
0
3
5
PSY 418 Krize Müdahale Teknikleri
3
2
4
8
PSY 419 Sağlık Psikolojisi
3
2
4
8
PSY 420 Klinik Psikolojide Seçme Konular
3
2
4
8
PSY 421 Psikofarmakolojiye Giriş
3
0
3
5