Psikoloji Bölümü Araştıma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Araştıma Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen araştırma görevliliği kadrosu için başvuran, aşağıda isimleri belirtilen adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

Sınav Tarihi : 19.02.2016
Sınav Saati : 10.30
Sınav Yeri : Psikoloji Bölümü 3. Kat Seminer Odası

Not: Adaylar sınava gelirken daha önce orijinal belgeyi teslim etmedilerse başvuruda istenen belgeleri ve yüksek lisans programına kayıt olduklarına dair öğrenci belgelerini de yanında getirmelidir.

SIRA

AD

SOYAD

ALES

YDS/ÜDS

ALES (% 60)

YDS (% 40)

ÖN DEĞERLENDİRME

1

Kübra

Gökhan

89,27

86,25

53,56

34,50

88,06

2

Seda

Özbozdağlı

82,72

93,75

49,63

37,50

87,13

3

Fulya

Şat

86,36

87,50

51,81

35,00

86,81

4

Selin

Akkol

87,90

83,75

52,74

33,50

86,24

5

İrem Ece

Eraydın

83,85

88,75

50,31

35,50

85,81

6

Büşra

Topçu

85,20

82,50

51,12

33,00

84,12

7

Gözde

Vatansever

80,41

87,50

48,25

35,00

83,25

8

Selin

Temizel

81,81

85,00

49,08

34,00

83,08

9

Tuğçe

Bakır

83,71

78,75

50,23

31,50

81,73

10

Nurdan

Toprak

78,45

86,25

47,07

34,50

81,57

11

Şebnem 

Şahinöz

82,61

80,00

49,57

32,00

81,57

12

Özge

Özer

77,47

86,25

46,48

34,50

80,98

13

Burcu

Özkan

81,20

73,75

48,72

29,50

78,22

14

M. Baldan

Kavaklı

75,84

78,75

45,51

31,50

77,01

 

Gülbin Şengül

İnal

 

Değerlendirmeye alınmamıştır.

(Psikoloji Bölümü lisans derecesi bulunmamaktadır)

 

 

Derya Selin

Işılay

 

Değerlendirmeye alınmamıştır.

(Psikoloji Bölümü lisans derecesi bulunmamaktadır)

 

 

Sara

Kahraman

 

Değerlendirmeye alınamamıştır.

(Dil puanı bulunmamaktadır)