Students

13th National Congress of Psychology Students, Hacettepe University

13th National Congress of Psychology Students

    In 2007-2008 Academic year, the students will participate with two oral presentations at the 13th National Congress of Psychology Students which will take place at Hacettepe University, Ankara on 5-8 July 2007. 

1-  RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUATION-DEINDIVIDUATION AND SELF DISCLOSURE 

Emine Yavuztürk, Elif Çete, Ruken Keskin

 2- THE EFFECTS OF ANXIETY AND FEAR ON AFFILIATION 

 Kübra Arlı, Canan Asiltürk, Buğra Cifci, Pınar Daldikler ve Gizem Başar

 

12th National Congress of Psychology Students, Yakın Doğu University

12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında, öğrencilerimiz 12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine (Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 5-8 Temmuz 2007) 4 sözel bildiriyle katıldılar.

Öğrenci Sunumları:

1- BAĞLANMA STİLLERİ VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ  

Yiğit Yılmaz Tizgili, Emine Yavuztürk, Aycan Cemil Ülker, Berna Belen ve Elvan Ceylan

2- AŞKA İLİŞKİN TUTUMLARIN BENLİK SAYGISI İLE OLAN İLİŞKİSİ   

Kübra Arlı, Canan Asiltürk, Buğra Cifci, Pınar Daldikler ve Gizem Başar

 3- ANA-BABA TUTUMU VE SALDIRGANLIK İLİŞKİSİ

Ebru Ekinci, İkbal Cesur, Yasemin Oltulu ve Ruken Keskin

 4-ÖFKE DURUMU VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Feyza Akçay, Ayşegül Toprak, Ayşegül Çopur, Sanem Küçükkömürler ve Nebahat Ülger

 

11th National Congress of Psychology Students, Ege University

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz, 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine (5-8 Temmuz 2006, Ege Üniversitesi) iki sözel bildiriyle katıldılar. Öğrencilerimiz kongrede, Öğr. Gör. Özlem D. Gümüş danışmanlığında yürüttükleri, öğretim elemanlarıyla öğrencilerin ilişki tarzlarını inceleyen araştırmalarını sundular.   

Öğrenci sunumları:

1- ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİ TARZINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Elif CETE ve Deniz ERTAŞ

2-ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİ TARZININ ÖĞRENCİ DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gizem BAŞAR, Kübra ARLI, Pınar DALDİKLER, Buğra ÇİFTÇİ ve Canan ASİLTÜRK

 

Exchange Students from Denmark attended Şeb-i Aruz Ceremony in Konya

Erasmus Değişim Programı

Danimarka'dan gelen öğrenciler Atılım Üniversitesi'nde bir dönem geçirdiler.

Konya'da Şeb-i Aruz törenine de katıldılar.