Mine CİHANOĞLU, Yrd. Doç. Dr.

Mine CİHANOĞLU

İletişim Bilgileri

Telefon:8632
Ofis:FEF 316
Bağlı Olduğu Bölüm:Psikoloji Bölümü
http://www.atilim.edu.tr/~mogul
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Gelişim Psikolojisi Ege Üniversitesi 2009
Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000
Lisans Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997


Araştırma Konuları

Çocuklukta sosyal ve bilişsel gelişim, Başaçıkma, Çocuk hakları, Çocuk istismarı ve ihmali, Gelişimsel Psikopatoloji, Çocuklar ve travma, Mülteci çocuklar


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Ogul (Cihanoglu), M., & Gencoz,T. (2003), Roles of perceived control and coping strategies on depressive and anxiety symptoms of Turkish adolescents, Psychological Reports, 93, 659-672

Diğer Hakemli Dergiler

Oğul (Cihanoğlu), M., & Erden, G. (2005), Amputasyonun psikososyal boyutu, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7, 27-33

Uluslararası Konferans Bildirileri

Cihanoğlu, M. & Erden, G. (2016), Supporting institutionalized children’s development via an attachment-based intervention., 24th Biennial Meeting of the ISSBD, Vilnius, Lithuania

Ogul (Cihanoglu), M. (2005), What do children think about children’s rights?: Children’s views on their rights, Childhoods 2005 Oslo, University of Oslo, Norway

Ulusal Konferans Bildirileri

Cihanoğlu, M. (2009), Telkin edici görüşmelerin çocukların bellekleri üzerindeki etkisi, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Oğul (Cihanoğlu), M. (2004), Çocuklar, çocuk hakları konusunda ne düşünüyor?, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Oğul (Cihanoğlu), M. (2001), Algılanan kontrolün ve başa çıkma yöntemlerinin ergenlerin kaygı ve depresyon semptomlarındaki rolü, 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya

Kökdemir, D., Oğul, M. ve Canel, D. (1997), Psikolog ve psikiyatristlerin görevi: “Sokaktaki insan”ın bakışı, IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana

Kitapta Bölüm

Dikmeer, İ. & Oğul M. (2014), Kaygı bozuklukları, Aile Eğitim Rehberi: Ruhsal Duygusal Bozukluğu olan Çocuklar – Hiperaktivite, Kaygı Bozuklukları, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Ankara, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sf. 19-32

Cihanoğlu, M. (2012), Male teachers in early childhood education, New Horizons: A Fresh Look at Early Childhood Development in Turkey, Ankara, NIHA Vakfı Yayınları, pp. 79-84

Cihanoğlu, M. (2012), Çocuk ve ergenlerle adli görüşme, Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları, sf. 171-183

Cihanoğlu, M. (2010), Babaya bağlanma: Babaların çocuk gelişimindeki rolü, Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi: Türkiye Bağlanma El Kitabı, İstanbul, Sistem Yayıncılık, sf. 182-196

Cihanoğlu, M. (2010), İlişkilerde kayıp: Ayrılık, boşanma ve ölüm, Romantik İlişkiler, Evlilik ve Anne Baba Çocuk İlişkileri, Ankara, Nobel Yayınları, sf. 207-216

Cihanoğlu, M. (2010), Bebeklikten ergenliğe özsaygı, özgüven ve sorumluluk gelişimi, Romantik İlişkiler, Evlilik ve Anne Baba Çocuk İlişkileri, Ankara, Nobel Yayınları, sf. 341-353

Kitaplar

Karancı, N., Akşit, B., Anafarta, M., & Oğul (Cihanoğlu), M. (1999), Depreme Karşı Hazırlıklı Olmak İçin Öğretme ve Uygulama Kılavuzu: Eğitici El Kitabı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara

Makaleler

Cihanoğlu, M. (2016), Bağlanma ve bağlanma kuramı, Herkese Bilim Teknoloji, 23, 23

Cihanoğlu, M. (2015), Çocuklar, çizimleriyle bize neler anlatır?, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1486, 20

Cihanoğlu, M. (2015), Bazen “dur” deyip beklemek gerekir: Gelişim psikolojisi bakış açısıyla doyumun ertelenmesi, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 22, 28-29

Cihanoğlu, M. (2013), Çocukluk dönemi ve travmalar, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1389, 20

Erden, G., Cihanoğlu, M., & Akbaş Akboğa, M. (2013), ISPCAN Discussion Group: Ensuring child protection after natural disasters, The LINK: Official Newsletter of ISPCAN, 22 (1), 1-5

Cihanoğlu, M. (2012), Minik yürekler için üniversiteler el ele verdi, Çoluk Çocuk, Nisan 2012, 42–44

Cihanoğlu, M. (2011), Sözlerin ötesindeki iletişim, Eğlenceli Bilim, Ekim 2011, 17–19

Cihanoğlu, M. (2007), Çocuk tanıklığı ve çocuk belleğinin güvenirliği, Türk Psikoloji Bülteni, 13 (40), 67–71

Oğul, M. (2006), Arkadaşıma merhaba der misiniz?: Okulöncesi dönemde hayali arkadaşlar, Çoluk Çocuk, Şubat 2006, 18–19

Oğul, M. (2004), Bilişsel yaklaşıma göre kontrol algısı ve stresle başa çıkma, Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34–35), 159–163