Dilek DEMİRTEPE SAYGILI, Asst. Prof. Dr.

Dilek DEMİRTEPE SAYGILI

Contact Information

Phone:8694
Office:FEF 310
Home Department:Department of Psychology
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Clinical Psychology Middle East Technical University 2013
Master's of Arts Clinical Psychology Middle East Technical University 2008
Bachelor's of Arts Psychology Middle East Technical University 2005


Research Topics

Coping , Psychosocial aspect of physiological disorders, Caregivers


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Perceived Social Support as a Moderator of the Relationship between Caregiver Well-being Indicators and Psychological Symptoms, Journal of Health Psychology, 16, 1091-1100

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Predicting Depressive Symptoms among Mother Caregivers of Children with Leukemia: A Caregiver Stress Model Perspective., Psychology & Health, 26(5), 585-589

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Correlates of Depressive and Anxiety Symptoms among the Caregivers of Children with Leukemia., Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 18, 46-54

Other Refereed Journals

D. Demirtepe, Ö. Bozo (2009), Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması., Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37

International Conference Proceedings

D. Demirtepe-Saygılı (2015), The relationship between coping and life satisfaction: Strategy-situation fit as a mediator, 14. European Congress of Psychology, Milan, Italy

National Conference Proceedings

D. Demirtepe-Saygılı (2015), Baş Etme Esnekliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Öğrenci Formunun Geliştirilmesi: Ön Çalışma, 7. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara

D. Demirtepe-Saygılı (2015), Kronik Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Müdahaleler, 7. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2014), Kanserli Çocukların Bakımverenlerinde Duygular: Niteliksel bir Çalışma, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa