Dilek DEMİRTEPE SAYGILI, Yrd. Doç. Dr.

Dilek DEMİRTEPE SAYGILI

İletişim Bilgileri

Telefon:8694
Ofis:FEF 310
Bağlı Olduğu Bölüm:Psikoloji Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Klinik Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2013
Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2008
Lisans Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2005


Araştırma Konuları

Başaçıkma, Fiziksel hastalıkların psikososyal yönü, Bakım verenler


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Perceived Social Support as a Moderator of the Relationship between Caregiver Well-being Indicators and Psychological Symptoms, Journal of Health Psychology, 16, 1091-1100

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Predicting Depressive Symptoms among Mother Caregivers of Children with Leukemia: A Caregiver Stress Model Perspective., Psychology & Health, 26(5), 585-589

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2011), Correlates of Depressive and Anxiety Symptoms among the Caregivers of Children with Leukemia., Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 18, 46-54

Diğer Hakemli Dergiler

D. Demirtepe, Ö. Bozo (2009), Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması., Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37

Uluslararası Konferans Bildirileri

D. Demirtepe-Saygılı (2015), The relationship between coping and life satisfaction: Strategy-situation fit as a mediator, 14. European Congress of Psychology, Milan, Italy

Ulusal Konferans Bildirileri

D. Demirtepe-Saygılı (2015), Baş Etme Esnekliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Öğrenci Formunun Geliştirilmesi: Ön Çalışma, 7. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara

D. Demirtepe-Saygılı (2015), Kronik Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Müdahaleler, 7. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara

D. Demirtepe Saygılı, Ö. Bozo (2014), Kanserli Çocukların Bakımverenlerinde Duygular: Niteliksel bir Çalışma, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa