Uzmanlık Alanlarımız

1. Deneysel Psikoloji: 

Prof. Dr. Umur Talaslı

Southern Illinois University 

Yüksek Lisans ,1975; Doktora, 1978

2. Klinik Psikoloji:    

Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan

ODTÜ, Yüksek Lisans, 1998

Yrd. Doç. Dr. Mine Cihanoğlu

ODTÜ, Yüksek Lisans, 2000

Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı

ODTÜ, Yüksek Lisans, 2008; Doktora, 2013

Araş. Gör. Kübra Gökhan

ODTÜ, Yüksek Lisans, devam ediyor

Araş. Gör. Şebnem Şahinöz

ODTÜ, Yüksek Lisans, devam ediyor

3. Gelişim Psikolojisi:

Yrd. Doç. Dr. Dr. Mine Cihanoğlu

Ege Üniversitesi, Doktora, 2009

Yrd. Doç. Dr. İrem Metin Orta

Koç Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2010

4. Sosyal Psikoloji: 

 

Yrd. Doç. Dr. İrem Metin Orta

ODTÜ, Doktora, 2015
Araş. Gör. Elis Güngör

ODTÜ, Doktora, devam ediyor

5.Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: 

Araş. Gör. Elis Güngör

ODTÜ, Yüksek Lisans, 2015

6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma:

Yrd. Doç. Dr. Neşe Alkan ODTÜ, Doktora, 2004
Yrd. Doç. Dr. Dilek Karaduman  Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1997